HOLIDAY LASH SHOP

Love Kit - MoxieLash - SK2-RT-1

Love Kit

$39
Natural Kit - MoxieLash - SK3-RT

Natural Kit

$39
Honey Kit - MoxieLash - SK9-RT

Honey Kit

$39
Frankie Grande Pride Kit - MoxieLash - SK13

Frankie Grande Pride Kit

$39